รับ SD GUNDAM

SD GUMDAM

รับ SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE: Unit & Scenario Pack 1 เปิดให้เล่นแล้ว!

Bandai Namco Entertainment Asia ขอแจ้งให้ทราบว่าเราได้เปิดให้เล่น DLC แบบแยกจำหน่าย Unit & Scenario Pack 1 สำหรับ SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายนนี้เป็นต้นไป ใน DLC แบบแยกจำหน่าย : Unit & Scenario Pack 1 “Legend & Succession” “กันดั้ม AGE-FX” จาก “โมบิลสูทกันดั้ม AGE” และ “นาร์ราทีฟกันดั้ม C แพ็ค” จาก “โมบิลสูทกันดั้มนาร์ราทีฟ” จะมาปรากฏตัว!

SD GUMDAM

DLC นี้จะเพิ่มยูนิตที่เล่นได้ 2 ตัว และเพิ่มภารกิจเนื้อเรื่อง 2 ภารกิจจากผลงานทั้งสองเรื่อง
เพิ่มภารกิจเนื้อเรื่อง “สมบัติต้องสาป” เพิ่มภารกิจเนื้อเรื่อง “ปลายทางของเทพนิยาย”

*ต้องมีตัวเกมหลักที่ขายแยกต่างหากจึงจะเล่นเนื้อหา DLC ได้
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรายละเอียดบางส่วนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

DLC แบบแยกจำหน่าย: Unit & Scenario Pack 1 “Legend & Succession” แนะนำยูนิตและเนื้อเรื่อง!

เพิ่มภารกิจเนื้อเรื่อง: “สมบัติต้องสาป”