ธอส. ออกเงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% ต่อปี ปลอดภาษี

เศรษฐกิจ.jpg4

ธอส. ออกเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% ต่อปี แต่ต้องฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช็กเงื่อนไขด่วน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มทางเลือกในการออมให้กับประชาชนที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี แบ่งเป็น

  • ตั้งแต่วันเปิดบัญชี-วันที่ 30 พ.ย. 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
  • ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566–1 ธ.ค. 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2567-2 มี.ค. 2568 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

เศรษฐกิจ.jpg4

โดยรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 2.11% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม) เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th